Zajímavé knihy: Myšlením k bohatství – Napoleon Hill

Myšlením k bohatství je jedna z nejvýznamnějších knih zabývajících se problematikou individuálního úspěchu – ve smyslu finanční nezávislosti i duchovního bohatství, jež nelze měřit penězi.

Přijetí a praktikování slavné filozofie prezentované v této knize obohatilo již tisíce lidí. Její tajemství mají nadčasovou platnost stejně jakou v době prvního vydání knihy. Toto poslední vydání přístupňuje filozofii úspěchu a její principy všem, kteří se vyznačují velkou touhou vydělat peníze a zažít ono silné duchovní uspokojení, které přináší dosažení cíle.

Myšlením k bohatství je vynikající kniha, v níž se dočtete, co a jak dělat. Nejdete v ní návod, jak sebe sama vést, systematicky plánovat, užívat autosugesce, vytvořit mozkový trust, seznámíte se s novým způsobem sebeanalýzy, najdete podrobné plány na prodej vašich služeb a řadu dalších specifických poznatků, ke kterým dospěly mnohé významné osobnosti.

Bohatství, které máte na dosah, rozhodně není omezeno jen na hodnoty materiální.

Nezměrným bohatstvím je trvalé přátelství, harmonické rodinné vztahy, sympatie a vzájemné porozumění mezi spolupracovníky a vnitřní soulad, který přináší klid duše a dá se měřit pouze duchovními hodnotami.

Filozofie knihy Myšlením k bohatství vás přivede k tomu, abyste tyto duchovní statky v sobě našli a naučili se nich těšit, jsou totiž nedostupné lidem, kteří pro ně nedozráli.

Připravte se na to, že jakmile začnete filozofii knihy Myšlením k bohatství uplatňovat ve svém životě, dojde k výrazné změně, která přinese nejenom zmírnění vašich problémů a životních stresů, ale zároveň ukáže cestu k získání značného materiálního bohatství.

“Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout”

Napoleon Hill

(26. října1883 – 8. listopadu1970) byl americký autor, který byl jedním z prvních producentů moderního žánru literatury věnované osobnímu úspěchu. Jeho nejznámější kniha, Myšlením k bohatství (v orig. Think and Grow Rich), je jednou z nejprodávanějších knih všech dob. Hillova práce prozkoumávala sílu osobních přesvědčení a jakou roli hrají v osobním úspěchu.

Hill nazval své učení úspěchu “filozofie úspěchu”.

Dle jeho oficiálního životopisce se Hill narodil do chudoby dvoupokojového srubu v městě Pound oblasti Wise County, Virginia. Jeho matka zemřela, když mu bylo 10 let. Začal psát ve věku 13 let jako reportér místních novin. Svou reportérskou výplatu použil pro vstup na právnickou školu, avšak byl brzy nucen odejít z finančních důvodů. Za bod zlomu jeho kariéry je považováno, když dostal nařízeno v rámci série článků o slavných mužích provést rozhovor s Andrewem Carnegie, toho času jedním z nejmocnějších mužů na světě. Jak Hill zjistil, Carnegie věřil, že proces úspěchu může být vyjádřen jednoduchým vzorcem, který by mohl být zopakován průměrnou osobou. Díky tomu, jaký Hill budil dojem, jej Carnegie pověřil (bez placení a nabízejíc poskytnout mu doporučující dopis) provést rozhovory s více než 500 úspěšnými muži a ženami, mnoho z nich milionářů, za účelem odhalit a publikovat vzorec na úspěch.

V rámci svého výzkumu provedl Hill rozhovory s mnoha z nejúspěšnějších lidí té doby, včetně Thomase Edisona, Alexandra Grahama Bella, George Eastmana, Henryho Forda, Elmera Gatese, Johna D. Rockefellera, Charlese M. Schwaba, F. W. Woolwortha, Williama Wrigleyho Jr., Johna Wanamakera, Williama Jenningse Bryana, Josifa Stalina, Theodora Roosevelta, Charlese M. Schwaba, Williama H. Tafta, Woodrowa Wilsona, Charlese Allena Warda a Jenningse Randolfa. Projekt trval přes 20 let, během kterých se stal Hill poradcem Carnegieho. Výsledkem těchto studií byla filozofie úspěchu nabídnuta jako vzorec pro úspěch Hillem a Carnegiem, publikována původně roku 1928 jako studijní příručka ke kuzu nazvaný Pravidlo úspěchu (orig. The Law of Success). 

Použíté zdroje: předmluva knihy Myšlením k bohatství, Wikipedie

Bookmark the permalink.