Jak vybrat správnou společnost mlm

„Naše produkty se prodávají samy.“ „Pozvete kamarádky na kafe a už prodáváte.“ Znáte tyto věty z různých inzerátů? Takto mlm opravdu nefunguje. Je to příklad, toho čemu se máte obloukem vyhnout. Jiné nabídky nejsou, tak okatě špatné a jsou dokonce dobré. Tak, jak vybrat správnou společnost mlm?

Jak to většinou funguje

Většinou se stane, že si společnost mlm vybere vás prostřednictvím člověka, který vám ukáže marketingový plán dané společnosti. Málokdo má možnost si v jeden okamžik vybírat z několika nabídek a porovnávat je. Je však několik základních ukazatelů, jak vybrat správnou společnost mlm.

  1. MLM je o lidech

Základní jednotkou mlm jsou lidé. Váš úspěch záleží především na vás samotných. Pokud chcete uspět, tak většinou uspějete. Nezáleží, ani příliš na tom jestli je daná společnost na trhu nová nebo už na trhu působí delší dobu. Váš úspěch v tomto směru určují dva faktory.

–       Kolik jste ochotni odvést práce? S kolika lidmi se podělíte o vaši příležitost, kolika lidem ukážete své podnikání?

–       Jakou máte vztahovou inteligenci? Pokud máte konverzační dovednosti a umíte jednat s lidmi, tak váš úspěch bude rychlejší. Pokud tyto dovednosti nemáte, tak je potřeba se je první naučit, takže váš úspěch bude o něco pomalejší.

  1. Kdo vás učí

Většina lidí, kteří vstupují do mlm není vybavena potřebnými dovednostmi, které jsou k úspěchu v mlm nezbytné. Je potřeba se tyto dovednosti naučit. Je třeba si dát pozor na to, kdo vás tyto dovednosti učí. Dokáže vás vůbec váš sponzor naučit dovednosti, které jsou nezbytné?

Celý mlm je o duplikaci. Jak dokážete jednoduše předat tuto myšlenku dál? Jak budete učit své lidi? Má váš sponzor odpovědi na tyto otázky nebo jenom prosazuje kvalitu produktů a jedinečnost své společnosti?

Ptejte se jej na tyto věci. Nebojte se jít do hloubky. Může vám půjčit nějaké nahrávky, můžete navštívit vzdělávací seminář, může vás seznámit s dalšími lidmi, kteří vás mohou mentorovat?

Ti správní lidé budou vašim otázkám otevření a budou znát odpovědi na vaše otázky.

Vše je o vzájemných sympatiích. Pokud si s někým nerozumíte, tak jej budete těžko respektovat jako obchodního partnera a mentora.

Věnujte tomuto bodu velkou pozornost. Je proto, jak vybrat správnou společnost mlm, jeden z nejdůležitějších.

  1. Produkty a služby

Jaké produkty a služby společnost mlm nabízí?

–       Jsou to produkty, se kterými se ztotožníte? Jste ochotni je sami využívat? Pamatujte, že tyto produkty budete propagovat a dále nabízet. Jen velmi těžko budete dalším lidem nabízet produkty, se kterými nejste spokojení a sami je nevyužíváte.

–       Jak často si daný produkt kupujete? Koupíte jej jen jednou a pak už dále ne nebo jsou to produkty, které kupujete opakovaně? Pro mlm jsou nejvhodnější produkty s krátkou nebo střední dobou spotřeby. Když vytvoříte spotřební síť lidí, kteří budou vaše produkty využívat opakovaně, tak získáte pasivní příjem a volný čas. Není potřeba hledat další a další lidi, stále dokola.

–       Kolik produktů firma nabízí? Pokud pokryjete jen jednu oblast, tak je složitější najít zákazníka. Pokud máte více produktů, z více oblastí, tak je nalezení zákazníka mnohem jednodušší. Příklad: nabízíte jenom kávu, je potřeba najít člověka, který pije kávu.

–       Jsou produkty kvalitní? Pokud jsou produkty kvalitní, tak jsou lidé ochotní provádět opakované nákupy. Jeden zákazník, který bude u vás nakupovat opakovaně je pro vás cennější, než několik jednorázových zákazníků. Najít zákazníka nového stojí hodně času. Kdežto udržet stálého zákazníka, který je spokojen s kvalitou a servisem stojí minimum času.

  1. Kompenzační plán

Z čeho jsou vám vypláceny provize?

Pokud dostáváte peníze za registraci nových lidí, tak tento mlm není z dlouhodobého hlediska, pro vás výhodný. Nemůžete nikdy přestat pracovat.

Peníze by měly pocházet ze spotřeby produktů a služeb ve vaší síti. Část připadá na maloobchodní rabat cca 30%. Část na obrat skupinový cca 40%, zde záleží na tom, jak velkou máte síť.

Shrnutí…

Vždy bude záležet hodně na vás samotných. Budete muset jít a pracovat. Nabídky, kde jsou slibované velké peníze s minimem práce, jsou hodně podezřelé. V mlm nejsou peníze zadarmo, ale pokud vytrváte, tak se můžete zařadit mezi velmi úspěšné lidi, kteří mají čas, mají peníze a úžasný životní styl. Pokud nemáte takto velkou vizi, tak si můžete jenom navýšit svůj příjem třeba jenom o pět tisíc korun.

Pokud hledáte společnost, která splňuje předchozí body, tak mně kontaktujte.

S vírou ve váš úspěch Petr Novák.

Jestliže vás článek zaujal, sdílejte jej prostřednictvím sociálních sítí.

Podělte se ze svým názorem v komentářích.

Vezměte si ode mě dárek, který jsem pro vás připravil.   

 

 

Bookmark the permalink.