Brigáda pro studenty, co může přinést

Co může přinést brigáda pro studentyBrigáda pro studenty může být velmi různorodá. Prošel jsem jeden portál, který nabízí brigády pro studenty. Byl jsem překvapen různorodostí nabízených brigád. Jsou nabízeny manuální práce, tak i práce vysoce specializované. Většinou jde o práce krátkodobé, kdy je potřeba po uplynutí určité doby hledat brigádu další. Proč to nezměnit?

Většina studentů se na brigádu dívá jako na zdroj finančních prostředků. Je to samozřejmě logické, potřebuji peníze, tak hledám brigádu. Ovšem získané finance nejsou v naprosté většině nijak vysoké. Takto získaný příjem se velmi rychle mine. Je potřeba hledat další.

Z hledání dalších a dalších brigád se nemusí stát zvyk, když se na brigádu podíváme z jiného hlediska.

Brigáda pro studenty se dá najít třeba tady.

Brigáda pro studenty jako mimoškolní vzdělání

Ve škole se naučíme mnoho teoretických znalostí, které nemůže ihned uplatnit v praxi. Mezi teorií a praxí je velmi velká časová prodleva. Než škola skončí, tak většina informací, se jaksi rozkutálí. I když je student velmi dobře vybavený znalostmi, tak mu většinou chybí dovednosti, které by mu umožnili jeho znalosti uplatnit, zpeněžit, zhodnotit.

Školní vzdělání je rozděleno podle jednotlivých oborů. Každá škola se zaměřuje pouze na svůj obor. Další všeobecné znalosti potřebné k úspěchu se, již na školách nevyučují.

Toto chybějící vzdělání může doplnit právě brigáda pro studenty.

Když už se studenti k takové brigádě dostanou, tak ji považují za nutné zlo. Příliš, ani nepřemýšlejí o jejích vzdělávacích přínosech a berou ji jenom jako prostředek, pro okamžitý příjem.

Možná je to také dané přístupem jejich zaměstnavatelů a školitelů, kteří ve studentech mají stálý přísun nové krve. Nemusejí se příliš o nic starat, však ono z toho množství něco vypadne. Někdo se chytne. 

O jaké brigády jde?

–       Operátoři call centra

–       Obchodní zástupci

–       Poradci pro kosmetiku

–       Finanční poradci

Dalo by se jistě najít mnoho jiných příkladů.

Tyto brigády mohou připravit mladé lidi velmi dobře do života. Ovšem záleží na přístupu, jak lidí, kteří tyto brigády nabízejí, tak přístupu jednotlivých studentů.

Když se takový nájemce dívá na studenta jenom jako na zdroj vlastních příjmů a zdroj nových kontaktů, tak může studenta velmi jednoduše od takové práce do budoucna velmi jednoduše odradit.

Když student bere takovou brigádu jenom jako krátkodobý příjem, tak si ji také velmi rychle znechutí. Na dané brigády se nelze dívat pohledem zaměstnance, ale podnikatele.

Co může taková brigáda pro studenty přinést

Brigáda pro studenty, vám pomůže osvojit si několik základních dovedností a návyků.

–       Komunikační dovednosti – Úspěch v těchto profesích je založen na úrovni komunikačních dovedností lidí, kteří tyto profese vykonávají. Komunikace je dovednost jako každá jiná a dá se naučit. Tak proč nezískat takovou kvalitní průpravu, již při studiu. Po skončení školy budete mnohem více připraveni na doby, kdy budete žádat o místo a začleňovat se do kolektivu spolupracovníků, popřípadě obchodních partnerů.

–       Strach z odmítnutí – lidé mají většinou nízké sebevědomí, které jim znemožňuje žádat o vyšší plat, lepší místo a žít život podle sebe. V uvedených profesích zjistíte, že všichni lidé jsou si podobní a ztratíte ostych z cizích lidí. Pokud budete mít myšlenku, které věříte, tak se nebudete ji bát ji někomu nabídnout.

–       Navazování nových známostí – při komunikaci s mnoha lidmi zjistíte, že lidé jsou v podstatě přátelští a chtějí se bavit s cizími lidmi. Jenom mají strach z oslovení a začít komunikaci, jako první. Vy tento problém mít nebudete.

Toto jsou velmi cenné dovednosti, které se na škole neučí a s přibývajícím věkem se stále hůře osvojují. Kdo si dokáže, tyto dovednosti osvojit může žít život, po jakém všichni touží. Život, bez omezení.

Kdyby mě někdo nabídl takovou brigádu jako studentovi, asi bych odmítl. Nyní když se dívám, zpět tak bych za takovou brigádu byl velmi vděčný. Tyto dovednosti jsem se mohl naučit přirozeně. Nyní jsem si musel všechny tyto dovednosti osvojit jaksi na silu, s vynaložením mnohem většího úsilí.

Další kouzlo takové brigády pro studenty

Hodně takových brigád funguje jako multi level marketing. Příjem z těchto brigád může být dlouhodobý a trvale rostoucí. Tak se může pod nabídkou brigády pro studenty skrývat velmi zajímavý příjem.

Přišlo by vám zajímavé? Začít v 18. letech brigádu, kterou budete vykonávat nadále při studiu vysoké školy a po jejím ukončení ve 25. letech odejít do důchodu?

Mohu vám takovou brigádu nabídnout. Kontaktujte mě, pro více informací.

Co může přinést brigáda pro studentyJe článek přínosný, pak jej sdílejte prostřednictvím sociálních sítí.

Podělte se ze svým názorem v komentářích.

Vezměte si ode mě dárek, který jsem pro vás připravil.

Bookmark the permalink.