3 pilíře finančního úspěchu v MLM

3 pilíře finančního úspěchu v MLMMLM nabízí několik druhů příjmů. Tak proč, je pro většinu lidí problém v tomto odvětví uspět? Důvodem může být, že se zaměřují jen na některé z těchto druhů příjmů. Absence jednoho druhu příjmů může mít, za následek neúspěch. MLM nabízí úspěch jen těm kdo zvládnou vyvážit své příjmy.

MLM nabízí možnost získat pasivní příjem. Většina lidí, se s tímto druhem příjmu nesetkala a ani jej nikdy neměla. Naráz dojdou do MLM a zjistí, že pasivní příjem jim zajistí finanční nezávislost. Ve slepé víře, že je to jediné a nejlepší, se zaměří na pasivní příjem. Ovšem než stihnou pasivní příjem vystavět do potřebné výše dojde jim dech a končí. Proč, tomu tak je?

Je mnohem jednodušší získat 1 000 korun z přímého prodeje, než získat 1 000 korun jako pasivní příjem.

Pasivní příjem a výkonová odměna jsou dlouhodobé příjmy. Takže kdo se zaměří na tyto druhy příjmu dostane své peníze v budoucnu a ne hned. Platit účty je, ale potřeba dnes, ne v průběhu dalších měsíců. Je důležité se ze začátku zaměřit na budování svého příjmu z prodeje.

3 pilíře finančního úspěchu v MLM

Jak tedy jednotlivé příjmy fungují a jak je vyvážit?

1. Zisk z prodeje. Je důležité si vybudovat síť zákazníků a tuto síť svědomitě udržovat. Nelze spoléhat na to, že najdu lidi do svého MLM a ti se postarají o prodej, já shrábnu jen výkonovou odměnu a časem získám pasivní příjem. Vše je v MLM duplikovatelné. Takže když vy nemáte svou síť zákazníků a neumíte ji udržovat vaši lidé to budou dělat stejně. Pokud se k vám připojí 100 lidí a nikdo nebude budovat síť zákazníků hodně těžko bude tento stroj na peníze fungovat. Nenechejte se odradit tím, že si někdo koupil jen zubní pastu, tak z něj nic už nebude. Pokud si 100 lidí koupí zubní pastu, je to už velmi pěkný příjem. MLM je založeno na malých kapkách, z kterých vznikne moře.

2. Výkonostní odměna. Pasivní příjem předchází výkonostní odměna. Vaše síť roste a zde můžete uplatnit vaše zkušenosti z budování zákaznické sítě. Když naučíte svou skupinu budovat síť zákazníků náleží vám výkonostní odměna. Tato odměna ještě není ten pravý pasivní příjem. Stále se musíte starat o svou skupinu, když někdo ze skupiny skončí může se výkonostní odměna snížit nebo úplně zmizet. Je potřeba mít stále svůj zisk z prodeje, který eliminuje tyto výkyvy.

3. Pasivní příjem. Získat pasivní příjem je cílem v MLM, zde se plní vaše sny. Zde může být, také problém. Mnoho lidí zaměňuje pasivní příjem za výkonovou odměnu. Pasivní příjem u většiny společností získáte za splnění určitých podmínek. Po splnění těchto podmínek dostanete odměnu, která je vám vyplácena po dobu existence firmy. Již nezáleží na vašem obratu. Můžete skončit a ze společnosti MLM odejít. Když vstupujete do nějaké společnosti MLM ujistěte se, že opravdu můžete získat trvalý pasivní příjem. Měli by jste také znát podmínky k vyplácení pasivního příjmu. Pokud máte nárok na pasivní příjem po 10 letech, po které budete u této společnosti, není to podle mě příliš férová nabídka. Pasivní příjem by se měl odvíjet od vašeho výkonu, ne od doby co u společnosti MLM strávíte.

Jak budujete svou síť? Neudělali jste náhodou chybu a nezaměřili se, jen na některý druh příjmu? Nabízí vaše společnost MLM opravdu pasivní příjem? Nikdy není pozdě přehodnotit svůj postoj.

Přeji vám mnoho dosažených cílů a splněných snů.

3 pilíře finančního úspěchu v MLM

Jestliže vás článek zaujal, sdílejte jej prostřednictvím sociálních sítí.

Pošlete jej svým známým.

Napište do komentářů svůj názor.

Zaregistrujte se pro získávání novinek z těchto stránek.

Bookmark the permalink.